Podstawy profesjonalnej serwerowni — jakie zabezpieczenia są niezbędne?

20.02.2024
Kolokacja

Zabezpieczanie serwerowni to nie tylko walka z cyberzagrożeniami. To kompleksowe podejście, które obejmuje zarówno ochronę cyfrową, jak i fizyczną naszych zasobów IT. W dobie rosnącej liczby ataków i zawiłości technologicznych, prawidłowe zabezpieczenie serwerowni staje się koniecznością. Przyjrzyjmy się więc, jakie kroki warto podjąć, by nasze dane były naprawdę bezpieczne i co warto wiedzieć o korzyściach płynących z korzystania z zewnętrznych Data Center.

Główne składniki ochrony serwerowni

Odpowiednie zabezpieczenie serwerowni gwarantuje jej sprawną i bezawaryjną pracę. Przedstawiamy najważniejsze składniki, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo serwerowni:

 1. Fizyczna ochrona dostępu — Pilnuje, by tylko upoważnione osoby miały dostęp do pomieszczenia serwerowni. Może obejmować drzwi zabezpieczone czytnikami kart, biometryczne systemy dostępu oraz monitoring wizyjny.
 1. Systemy przeciwpożarowe — Zabezpieczenia te są niezbędne, aby chronić sprzęt przed ewentualnym pożarem. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą detektory dymu, gaśnice oraz systemy gaszenia gazem.
 1. Klimatyzacja i systemy chłodzenia — Kontrola temperatury ma decydujące znaczenie dla długowieczności sprzętu. Zaawansowane systemy chłodzenia zapewniają optymalne warunki pracy dla serwerów.
 1. Zasilanie awaryjne — W przypadku przerw w dostawie energii, systemy takie jak UPS czy agregaty prądotwórcze gwarantują ciągłość działania serwerowni.
 1. Monitorowanie w czasie rzeczywistym — Systemy te monitorują stan serwerów, temperaturę, wilgotność i inne ważne parametry. Pozwalają na szybką reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek anomalii.
 1. Zabezpieczenia sieciowe — Firewall, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS) oraz oprogramowanie antywirusowe chronią infrastrukturę przed zagrożeniami zewnętrznymi.
 1. Backupy i systemy odzyskiwania danych — Regularne kopie zapasowe oraz strategie odzyskiwania danych chronią przed utratą cennych informacji.
 1. Szkolenia dla personelu — Odpowiednio przeszkolony personel jest pierwszą linią obrony przed wieloma zagrożeniami. Szkolenia dotyczące procedur bezpieczeństwa i awaryjnych są niezbędne dla efektywnej ochrony serwerowni.

Odpowiednie zabezpieczenie serwerowni to skomplikowany proces, który wymaga stałej uwagi i inwestycji. Jednakże, dzięki stosowaniu się do powyższych praktyk, możliwe jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla krytycznej infrastruktury IT.

Wybór lokalizacji serwerowni — dlaczego warto zastanowić się nad outsourcingiem?

Budowa i utrzymanie własnej serwerowni to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale przede wszystkim znaczące obciążenie finansowe. Wybór odpowiedniej lokalizacji, zakup zaawansowanego sprzętu, instalacja skomplikowanych systemów chłodzenia i bezpieczeństwa – to tylko początek listy kosztów, które firmy muszą ponieść. Na stałe dochodzą też wydatki związane z eksploatacją, modernizacją i monitorowaniem serwerów. W tym kontekście niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, koszty te stają się stałym i często rosnącym obciążeniem budżetu.

Rynek IT dynamicznie reaguje na rosnące potrzeby firm. W odpowiedzi na rozwój technologiczny i rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych, powstały specjalistyczne obiekty – zewnętrzne Data Center. Wielu przedsiębiorców dostrzega w nich atrakcyjną alternatywę dla własnych serwerowni. Zewnętrzne centra danych oferują bowiem przestrzeń oraz dostęp do najnowszych technologii i ekspertów w dziedzinie IT.

Zastanawiając się nad korzyściami wynikającymi z przeniesienia infrastruktury do zewnętrznego Data Center, warto podkreślić kilka aspektów:

 • Firmy mogą uniknąć olbrzymich kosztów inwestycyjnych, ponosząc jedynie stałe opłaty abonamentowe. Takie rozwiązanie ułatwia planowanie finansowe i pozwala zoptymalizować wydatki.
 • Outsourcing serwerowni zapewnia dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wsparcie specjalistów, którzy dbają o aktualizacje, bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów. Redundancja, czyli zdolność do utrzymania działalności w przypadku awarii, jest w profesjonalnych Data Center praktycznie gwarantowana. Dzięki temu firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że ich dane są w dobrych rękach.

Wsparcie techniczne i usługi zarządzane — prawdziwa wartość dedykowanego zespołu specjalistów

Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań technologicznych. Wsparcie techniczne i usługi zarządzane stanowią fundament stabilności i innowacji.

Gdy mówimy o dedykowanym zespole wsparcia, mamy na myśli grupę specjalistów, którzy rozumieją unikalną naturę Twojego biznesu. Nie są to po prostu „technicy”, to doradcy i innowatorzy, którzy pomagają kształtować przyszłość przedsiębiorstwa poprzez efektywne i elastyczne zarządzanie technologią. Dzięki nim potencjalne problemy są rozwiązywane, zanim staną się rzeczywistymi przeszkodami.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu technicznemu firmy mogą eksperymentować z nowymi technologiami i rozwiązaniami bez obaw o potencjalne przestoje czy niezgodności systemów. Wszechstronne usługi zarządzane pozwalają na wczesne wykrywanie trendów w branży IT, co może prowadzić do odkrywania nowych możliwości dla Twojego biznesu.

Najlepsze wsparcie techniczne nie kończy się na reagowaniu na istniejące problemy. Skupia się na przewidywaniu i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom. Zamiast poświęcać czas i zasoby na naprawę problemów po fakcie, dedykowany zespół pracuje nad zapewnieniem, że te problemy nie wystąpią w ogóle.

Wsparcie techniczne to inwestycja w trwały rozwój, innowacyjność i przewagę konkurencyjną w dynamicznym świecie technologii.

Planowanie awaryjne i procedury reakcji na kryzys — bezpieczeństwo w obliczu nieprzewidywalnych katastrof

Dane stanowią nieoceniony skarb dla każdego przedsiębiorstwa. Jak zatem dbać o ich bezpieczeństwo w sytuacjach granicznych, takich jak klęski żywiołowe? Planowanie awaryjne wraz z procedurami reakcji na kryzys gwarantują ochronę tych wartościowych zasobów.

Przewidywanie i prewencja

Mimo że nie wszystko da się przewidzieć, dokładne planowanie pozwala zredukować ryzyko utraty danych. Istota leży w przygotowaniu się nie tylko do działań po wystąpieniu problemu, ale przede wszystkim w działaniach profilaktycznych.

Nowoczesne centra danych odporne na klęski żywiołowe

Data center są projektowane z myślą o potencjalnych zagrożeniach — od trzęsień ziemi, przez powodzie, aż do ekstremalnych temperatur. Stosowanie wytrzymałych materiałów, lokalizacja w bezpiecznych miejscach oraz zaawansowane technologie monitoringu oferują niezrównane standardy bezpieczeństwa.

Szybkie procedury odzyskiwania

Kiedy następuje kryzys, nie ma czasu na zwlekanie. Współczesne systemy potrafią wykrywać zagrożenia i uruchamiać procedury odzyskiwania danych niemal natychmiast. Dzięki temu informacje są chronione, a działalność może być kontynuowana bez większych przestojów.

Szkolenie i gotowość personelu

Nieodłącznym elementem strategii jest również odpowiednie przygotowanie kadry. Cykliczne szkolenia i symulacje sytuacji kryzysowych gwarantują, że personel wie, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, minimalizując niebezpieczeństwo i ewentualne straty.

Adekwatne planowanie awaryjne i procedury reakcji na kryzys to nie opcja, ale konieczność. W biznesie pełnym nieprzewidywalności bycie gotowym na różne scenariusze jest fundamentem trwałego sukcesu.

ITH jako Twoje wsparcie w budowie solidnej infrastruktury serwerowej

Korzystając z usług Data Center ITH, inwestujesz w wysokiej jakości infrastrukturę, która pozwoli Ci na efektywne zarządzanie danymi. Modele współpracy są różnorodne — od kolokacji po dedykowane serwery. Wybierając ITH, zyskujesz:

Zabezpieczenia:

 • Stały monitoring (24/7)
 • Zaawansowane systemy antywłamaniowe
 • Telewizja przemysłowa monitorująca obszary krytyczne
 • Stacjonarna ochrona na terenie obiektu
 • Zaawansowane systemy kontroli dostępu

Zasilanie:

 • Dwa niezależne tory zasilania
 • Autonomiczne systemy zasilania awaryjnego UPS
 • Generatory prądotwórcze

Standardy zasilania:

 • Dostępność 230V
 • Zasilanie 48V dla specjalistycznych urządzeń telekomunikacyjnych

Klimat i warunki atmosferyczne:

 • Precyzyjne systemy klimatyzacji
 • Rozwiązania typu zimny/ciepły korytarz
 • Zdublowane systemy klimatyzacji i wentylacji

Ochrona przeciwpożarowa:

 • Systemy wczesnego wykrywania zagrożeń
 • Zaawansowane systemy gaśnicze

Rozwiązania telekomunikacyjne:

 • Możliwość wyboru z wielu dostawców telekomunikacyjnych
 • Własna infrastruktura ITH oraz dedykowane węzły dostępowe

ITH oferuje usługi kolokacyjne zarówno w ramach własnych obiektów, jak i poprzez współpracę z partnerami. Data Center firmy znajdują się w strategicznych lokalizacjach w kraju, takich jak: Kraków, Warszawa, Katowice i Wrocław.

Jakie zabezpieczenia powinna mieć każde serwerownia? — Podsumowanie

Zabezpieczanie serwerowni to szeroko rozumiana ochrona, łączy środki fizyczne z cyfrowymi. Współczesne centrum danych wymaga najnowszych technologii i stałego monitorowania i dbałości o warunki pracy sprzętu. Przenosząc nasze zasoby do specjalistycznych ośrodków jak ITH, możemy skoncentrować się na głównych działaniach biznesowych, mając pewność, że informacje są bezpieczne. Nie możemy lekceważyć znaczenia profesjonalnego zarządzania danymi — a współpraca z ekspertami z ITH to krok w stronę pewnej i stabilnej przyszłości naszej firmy.