Umowa SLA w biznesie — jak zapewnić najlepszą jakość usług?

SLA nie jest zwykłym rodzajem umowy. To obietnica dostawcy wobec klienta, że usługi będą świadczone na najwyższym poziomie. Przybliżymy Ci, czym dokładnie jest SLA, dlaczego jest tak ważna i jakie elementy powinna zawierać, żeby wszystko działało bez zarzutu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dbać o dobre relacje z klientami i unikać nieporozumień, koniecznie przeczytaj dalej!

SLA w praktyce biznesowej — jak zapewnić jakość, uniknąć strat i dbać o ciągłość działania

Umowa SLA, znana też jako Umowa o Poziomie Świadczenia Usług, to formalny dokument określający poziom jakości usług, które dostawca ma świadczyć na rzecz klienta. Jest to niezwykle istotny dokument w relacjach biznesowych, umożliwiający obu stronom jasne zdefiniowanie oczekiwań i obowiązków.

Każda umowa SLA składa się z kilku kluczowych elementów. Do najważniejszych z nich należy dostępność usługi, która określa, w jakim stopniu usługa ma być dostępna dla klienta. Kolejnym aspektem jest priorytet naprawy, który wskazuje, w jakim czasie ewentualne awarie mają być usuwane. Ważny jest także sposób realizacji usługi oraz potencjalne rekompensaty dla klienta w przypadku niewywiązania się z umowy przez dostawcę.

Dzięki klarownie określonym standardom w SLA przedsiębiorstwa mogą lepiej planować swoje działania, minimalizując ryzyko przestojów i zapewniając wysoką jakość obsługi klienta. Brak takich umów niesie za sobą ryzyka zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Przedsiębiorstwo, które nie zabezpiecza się odpowiednimi gwarancjami, naraża się na potencjalne straty spowodowane przestojami w działaniu, a niespełnione oczekiwania klientów mogą prowadzić do utraty zaufania i negatywnych opinii na rynku.

Korzyści wynikające z umowy SLA

Poniżej przedstawiamy trzy aspekty, które wskazują na znaczenie SLA w praktyce biznesowej:

 1. Gwarancja dla klientów co do jakości usług — Umowy SLA stają się dla klientów pewnym rodzajem „ubezpieczenia”. Dzięki nim wiedzą, że nawet w przypadku nieprzewidzianych komplikacji, standard usług zostanie zachowany na określonym poziomie. W praktyce oznacza to, że klienci nie muszą martwić się o ewentualne spadki jakości lub braki w świadczeniu usług. Możliwość posiadania takiej gwarancji nierzadko przekłada się na zwiększone zaufanie do dostawcy, co z kolei może prowadzić do długoterminowej współpracy.
 1. Jasne wytyczne dla dostawcy usług odnośnie oczekiwań klienta — Dla dostawców umowy SLA są swego rodzaju mapą, która wskazuje, jakie kierunki działania powinni obrać, aby sprostać oczekiwaniom klienta. Dzięki precyzyjnie określonym wymaganiom zawartym w umowie dostawcy mogą efektywniej planować i realizować swoje działania. Umożliwia to lepsze wykorzystanie zasobów, oszczędność czasu i unikanie nieporozumień w trakcie realizacji zadań.
 1. Regulacja relacji prawnych między stronami — W świecie biznesu niezwykle ważna jest jasność reguł gry. Dzięki umowom SLA obie strony – zarówno dostawca, jak i klient – mają pewność co do swoich praw i obowiązków. W przypadku ewentualnych sporów takie umowy stają się nieocenionym narzędziem, które pozwala na szybkie rozstrzygnięcie niejasności. Dzięki temu można unikać kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych oraz zwiększać efektywność współpracy między stronami.

Podstawowe składniki umowy SLA

Umowy SLA stanowią fundament współpracy między dostawcą a klientem, precyzując wzajemne oczekiwania i zapewniając standardy jakości usług. Aby dobrze zrozumieć, jakie kwestie regulują, warto przyjrzeć się ich głównym elementom:

 • Opis usługi — Charakteryzacja świadczonej usługi, definiująca zakres obowiązków dostawcy i oczekiwania klienta.
 • Sposób realizacji usługi — Metody, technologie i procedury stosowane w realizacji.
 • Czas dostępności — Określenie, kiedy usługa powinna być dostępna dla klienta.
 • Czas reakcji — Czas, w jakim dostawca zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie.
 • Czas rozwiązania problemu — Określony czas na usunięcie problemu po jego zgłoszeniu.
 • Definicje błędów — Kategoryzacja błędów wg. ich powagi i wpływu na działanie usługi.
 • Priorytety napraw — Określenie, które błędy powinny zostać naprawione jako pierwsze.
 • Procedury zgłaszania — Sposób, w jaki klient powinien zgłaszać problemy.
 • System rekompensat — Zasady wynagrodzenia dla klienta w przypadku niespełnienia warunków SLA.
 • Wskaźniki MTBF, MTTA, MTTR — Parametry oceniające jakość świadczonej usługi.
 • Techniczne przerwy — Informacje o planowanych przerwach w dostępie do usługi.

Umowa SLA w ofercie ITH — bezpieczny Internet ITH Net

Kiedy zastanawiamy się nad wyborem dostawcy internetu, chcemy mieć pewność, że nasz dostęp do sieci będzie niezawodny i bezpieczny. ITH, oferując Bezpieczny Internet ITH Net, daje nam nie tylko obietnice, ale konkretne gwarancje. Skąd pewność tej jakości?

 • Wsparcie 24×7 — Czas nie czeka na nikogo, zwłaszcza w świecie online. Dlatego ITH oferuje wsparcie przez całą dobę, przez cały tydzień. Dzięki temu masz pewność, że w każdej chwili, w każdym miejscu, zespół techniczny ITH jest gotów udzielić wsparcia.
 • Umowa SLA — fundament niezawodności — Ta umowa jest nie tylko zbiorem zasad i wytycznych. To przede wszystkim zobowiązanie ITH do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Określa parametry dostępu, czasy reakcji, a także mechanizmy rekompensat, gdyby coś poszło nie tak.
 • Najwyższy standard bezpieczeństwa — Korzystając z Internetu ITH, masz gwarancję bezpiecznego połączenia. Dedykowane rozwiązania, takie jak router i urządzenie filtrujące Fortigate 60F, dbają o to, aby Twoje dane były zawsze chronione.
 • Elastyczność i wygoda — Niezawodność to jedno, ale ITH pamięta również o komforcie swoich klientów. Bezterminowa umowa i różnorodne metody płatności to dowód na to, że ITH dba o każdy aspekt współpracy z klientem.
 • Odszkodowanie za niewypełnienie warunków SLA — w ITH SLA jest nie tylko czystym zapisem umownym, za zapisami wybranego pakietu SLA idą również odpowiednie odszkodowania oferowane Klientom w razie niewypełnienia warunków umowy.

ITH to nie tylko dostawca internetu. To partner w świecie cyfrowym, który dba o to, aby każdy z nas miał pewność, że jest online bezpiecznie i niezawodnie.

Rola umowy SLA w biznesie cyfrowym — podsumowanie

Umowy SLA są nie tylko formalnością, ale esencją współpracy biznesowej, gdy chodzi o jakość świadczenia usług. Zapewniają klarowność w oczekiwaniach i obowiązkach obu stron, budują zaufanie i zabezpieczają przed ewentualnymi komplikacjami. To, jak ważne są te umowy, widoczne jest w działaniach firm takich jak ITH, które traktują je jako fundament swojej oferty, gwarantując klientom najwyższy standard usług. Każda firma dążąca do profesjonalizmu i długotrwałych relacji z klientami powinna uznać SLA za nieodzowny element swojej strategii biznesowej.