Naruszenie prawa przez otwarte sieci WIFI

25.02.2020
sieć WIFI

Wielu użytkowników Internetu z powodu pośpiechu lub niewiedzy, korzysta z otwartych sieci WIFI. To prosta droga do przechwycenia ruchu sieciowego i wykradzenia danych. Co jednak w sytuacji, gdy Klient skorzysta z otwartych sieci WIFI i naruszy prawa autorskie? Czy wtedy przedsiębiorca, który udostępnia sieć, zostanie ukarany? 

Codziennością przedsiębiorcy jest udostępnianie Klientom Internetu w kawiarni, restauracji, hotelu i innych miejscach. Jednak niektóre kwestie mogą nie być do końca jasne, na przykład fakt naruszenia (bezprawnego wykorzystania) jakiegoś dzieła autorskiego w lokalu poprzez otwartą sieć hotspot. Czy w takiej sytuacji do odpowiedzialności pociąga się dostawcę treści, przedsiębiorcę, hostingodawcę czy użytkownika końcowego? 

Bezpłatne udostępnianie sieci WIFI w celach reklamowych 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że jeśli przedsiębiorca bezpłatnie udostępni Klientom sieć WI-FI po to, aby reklamować własne towary i usługi, stanowi to usługę społeczeństwa informacyjnego. Zatem jest to legalne i nie podlega odpowiedzialności za naruszenie prawa przez Klientów użytkujących sieć. 

HOTSPOT a naruszenie praw autorskich 

Dostawca zawartości treści to osoba lub instytucja, która poprzez sieci komputerowe udostępnia innym treści. Dostawca zawartości sieci może być autorem danych treści lub posiadać do nich autorskie prawa majątkowe.  W tych przypadkach sprawa jest jasna (chyba że ten podmiot udostępnia treści nielegalne, np. pedofilskie, wtedy ponosi odpowiedzialność karną. Trzeba to zgłosić do Ministerstwa Cyfryzacji).  

Dostawca usług to na przykład właściciel lokalu, w którym jest dostępne otwarte WIFI. Zapewnienie usług oznacza transmisję w sieci telekomunikacyjnej lub umożliwienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej. W rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, dostawca usług nie odpowiada za naruszenie prawa autorskiego w Internecie, jeśli: 

  • nie jest inicjatorem przekazu danych, czyli nie decyduje o wprowadzeniu danych i informacji, które naruszają prawo, 
  • nie wybiera odbiorcy przekazu danych – nie wybiera osoby, do której kierowany jest przekaz,  
  • nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie – nie modyfikuje danych, które znajdują się w przekazie. 

Oznacza to, że w tych przypadkach dostawca usług nie może zapewnić podmiotom odszkodowania za naruszenie praw autorskich.  

Inna sytuacja, w której dostawca również nie jest pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, to caching, czyli automatyczne oraz krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych. Chodzi o określone sytuacje, w których właściciel lokalu z udostępnianym WI-FI: 

  • nie modyfikuje danych, 
  • Wykorzystuje uznane i stosowane procedury informatyczne związane z dostępem do danych i ich aktualizacji,   
  • Nie powoduje zakłóceń związanych z posługiwaniem się technikami informatycznymi uznanymi w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych. 

Dostawca hostingu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w sytuacji, gdy udostępniając własne zasoby użytkownikowi, nie ma wiedzy o nielegalnym charakterze danych i związanej z nimi działalności. W momencie otrzymania urzędowego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich, musi on natychmiast uniemożliwić dostęp do tych danych. 

Użytkownik końcowy może korzystać z utworów, które zostały tymczasowo skopiowane do pamięci RAM jego komputera. Chodzi o zapoznanie się z utworem. Jeśli dzieło znalazło się w Internecie nielegalnie, użytkownik końcowy nie jest w stanie tego stwierdzić, dlatego nie narusza to praw autorskich twórcy. Nielegalne jest udostępnianie innym utworu, do którego użytkownik nie posiada praw.  

WIFI: jak uniknąć problemów z bezpieczeństwem danych? 

Zachęcamy do korzystania z VPN, czyli sieci, która umożliwia bezpieczny przesył danych między urządzeniem a serwerem. ITH jako współtwórca rynku telekomunikacyjnego, oferuje VPN oraz inne usługi dla startupów, dużych i małych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W naszej ofercie można znaleźć Internet światłowodowy, ochronę sieci, VOIP, hosting, cloud computing i in.